Toetsdeskundige

Advies en ondersteuning

Als inhoudelijk toetsdeskundige streef ik samen met mijn opdrachtgever naar een professionele innovatieve leergemeenschap. In de weg er naar toe ondersteun en adviseer ik organisaties bij het opstellen, vaststellen, uitvoeren en borgen van beleid rondom toetsing, examinering, certificering en jurering.

  • Ik analyseer en evalueer vanuit actuele kennis en ervaring alle aspecten van de kwaliteit van toetsen en examens binnen de organisatie;
  • ondersteun de betrokkenen zowel inhoudelijk als procesmatig bij het uitvoeren van de toetscyclus;
  • ondersteun de organisatie in de implementatie van ontwikkelingen;
  • train teams en panels in objectief beoordelen.

Neemt toetstaken uit handen

Als inhoudelijk toetsdeskundige ben ik inzetbaar bij het:

  • ontwikkelen van portfolio-assessments, handleiding eindscripties, opdrachtsvorming voor beroepsproducten en assessments op Ad-, Ba-, Ma- en post-hbo-niveau;
  • opstellen van examenplannen en beleid ten aanzien van toetsing en examinering;
  • ontwerpen en ontwikkelen van formats en checklists voor het examineringsproces;
  • interpreteren van toets- en itemanalyses en het doen van verbetersuggesties;
  • verbeteren van het examineringsproces.