Toets nieuwe opleiding

Toets nieuwe opleiding (TNO)

Hogeronderwijsinstellingen kunnen nieuwe associate-degreeprogramma’s, bachelor- en masteropleidingen door de NVAO laten accrediteren. Een toets nieuwe opleiding wordt volledig gecoördineerd door de NVAO. De NVAO toetst bij de beoordeling van een nieuwe hbo-opleiding of de door het instellingsbestuur gehanteerde graad voldoende zicht biedt op de inhoud van de opleiding en aansluit bij de gebruikelijke titulatuur. Na drie jaar kan de opleiding een aanvullende toets aanvragen.

De opleiding heeft vrijheid om mee te denken over de panelsamenstelling. Hierin gaat het om de werkvelddeskundigen, meestal drie experts en een voorzitter. Ook voor de rol van de secretaris kan de opleiding een suggestie doen.

Zolang Indira Reynaert niet betrokken is bij de opleiding is Indira Reynaert beschikbaar voor de rol van voorzitter en werkvelddeskundige. Vanaf december 2018 kan Indira Reynaert ook de rol van secretaris invullen. Hier zit geen onafhankelijkheidsclausule aan vast.

Voor vragen en/of opmerkingen hierover kunt u hier contact opnemen.