Opleidingsevaluatie

Panel

Indira Reynaert adviseert in de clusters Business Innovation en Creative Business opleidingen op basis van het beoordelingskader accreditatiestelsel 2016. Dit kader gaat uit van vertrouwen en legt meer eigen regie, maar ook verantwoordelijkheid bij de opleiding. Zo heeft de opleiding de vrijheid om mee te denken over de panelsamenstelling. Hierin gaat het om de werkvelddeskundigen, meestal drie experts en een voorzitter. Ook voor de rol van de secretaris doet de opleiding een suggestie.

Voorzitter en secretaris

Indira Reynaert is bij een opleidingsbeoordeling als onafhankelijk panellid inzetbaar als werkvelddeskundige, voorzitter en secretaris. Als voorzitter en panellid bestaat de voorwaarde dat er geen betrokkenheid tussen opleiding en voorzitter mag zijn. Een secretaris is geen panellid. Er is dan geen sprake van een onafhankelijkheidsclausule. Voor vragen en/of opmerkingen neem gerust contact op.