Bekwaamheid

De digital professional en de banen van morgen

In een innovatief land als Nederland stijgt de vraag naar creatieve en strategische online professionals steeds harder. Door die stijging is de vraag naar bekwame mensen veel groter geworden. Indira draagt bij aan de erkenning van vakbekwame professionals in communicatie, creatie, marketing en media, door zich in te zetten voor een continue verbetering van kwaliteit middels peerreviews en actualisering van kennis in het creatieve digitale domein.

Indira Reynaert draagt i.s.m. peers bij aan de erkenning van vakbekwame professionals middels:

in clusters als:

  • Business Innovation
  • Creative Business
  • e-Business