Testen als leerstrategie

Testen als leerstrategie is een onderzoek van Paul A. Kirschner & Mirjam Neelen.

Het blog van Indira Reynaert is een verzameling van bronnen en dient ter ondersteuning van een praktijkgericht onderzoek naar optimaal beoordelen.

3-Star learning experiences

Paul A. Kirschner & Mirjam Neelen

When you ask learners how they study or how they prepare for a test, it’s likely that they’ll tell you that they reread and/or highlight and/or underline important paragraphs or sentences in their textbooks, workbooks, prints, and so forth. Another thing they might tell you is that they study/restudy their class notes if they made any (Karpicke, Butler, & Roediger, 2009). The problems with all of these so-called learning strategies is that they’re not really effective. In fact, most of the time they’re not effective AT ALL! As a consequence, learners waste their time and energy (e.g., they don’t learn that much or their grade on the exam is somewhat disappointing).

We’ve written about effective and ineffective learning strategies before, but thought it wouldn’t hurt to emphasise one of most effective learning strategies we know of in a separate blog (in fact, our doing…

View original post 1.431 woorden meer

Formatief evalueren

Wat is formatief evalueren? Onderstaand artikel gaat over formatief evalueren een manier van beoordelen waarbij veel ruimte is voor waarderend beoordelen, persoonlijke leerdoelen en eigenaarschap. Momenteel een hot topic in het hoger beroepsonderwijs en ik ga voorts onderzoeken welke elementen daarin bruikbaar zijn bij collegiale toetsing.

Lees verder Formatief evalueren