Educatieve Assessments

Examinering en toetsing

Hulp bij het beoordelen van marketingplannen, scripties, papers, beroepsproducten? Opleiders hebben voor het beoordelen van beroepsproducten regelmatig externe deskundigen nodig om enerzijds de kwaliteit te kunnen borgen en anderzijds de examenkandidaat te toetsen aan de standaarden in de praktijk.

Indira Reynaert is inzetbaar bij de beoordeling van portfolio’s, eindscripties, beroepsproducten en assessments op Ad-, Ba-, Ma- en post-hbo-niveau. Voor vragen en/of opmerkingen hierover neem gerust contact op.