Aanvullende toets

Aanvullende toets

Een aanvullende toets vindt drie jaar na een toets nieuwe opleiding plaats en kan aangevraagd worden wanneer die positief was. Een opleiding kan zonder tussenkomst van een evaluatiebureau een voorstel doen aan de NVAO voor de samenstelling van het panel.

Indira Reynaert is beschikbaar voor de rol van voorzitter en werkvelddeskundige. Eis daarbij is dat Indira Reynaert niet eerder betrokken is geweest bij de instelling en volledig onafhankelijk moet kunnen beoordelen.

Vanaf december 2018 kan Indira Reynaert ook de rol van secretaris invullen. Hier zit geen onafhankelijkheidsclausule aan vast.

Verantwoordingsformulier deskundigheden en onafhankelijkheid beoordelingspanel 2017_0 2