Onderwijsevaluatie, praktijkgericht onderzoek, mens en digitalisering

Mijn naam is Indira Reynaert, adviseur onderwijsevaluatie gespecialiseerd in het economische domein. Onderwijs en praktijkgericht onderzoek naar mens en digitalisering, digitale transformatie en digital business hebben mijn aandacht.

Ik ben een kritische gesprekspartner bij de evaluatie, ontwikkeling en herontwerp van opleidingen. Daarnaast begeleid ik studenten en professionals bij (multidisciplinair) praktijkgericht onderzoek.

Indira Reynaert, MA MEd

Ik werk vanuit eejaa om opleidingen te evalueren en vanuit Bureau Paper Jam om passende begeleiding te geven bij praktijkgericht onderzoek.

Mijn opdrachtgevers zijn instituten in het hoger onderwijs, brancheorganisaties, corporate academies, accrediterende instanties en particulieren.

Bio

In 2002 ben ik afgestudeerd in Nieuwe Media en Digitale Cultuur (Drs./MA).  

Twee jaar na het behalen van mijn studie ben ik begonnen als zelfstandig digitale marketing- en mediastrateeg en heb daarmee meer dan 14 jaar ervaring in het werkveld opgedaan. Daarnaast was ik ruim 12 jaar docent aan de Universiteit Utrecht bij de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschap.

Door bovenstaande ervaring ben ik in 2010 begonnen als inhoudsdeskundige auditor bij opleidingsaccreditaties en certificeringen. Hierdoor ben ik mij gaan verdiepen in kwaliteitscultuur, om ook vanuit dit perspectief waarde toe te kunnen voegen aan het hoger onderwijs. Hieruit is het idee om eejaa op te richten ontstaan.

Om waarde toe te kunnen voegen vind ik het belangrijk om me structureel te ontwikkelen binnen het onderwijs vanuit verschillende perspectieven. Zo ben ik verbonden aan Fontys Hogeschool als extern lid van de examencommissie bij de Master Leadership & Education en de Master Leren en Innoveren; ben ik externe examinator bij Inholland University of applied Sciences in het domein Creative Business en neem ik bij Nima examens af voor Marketingcommunicatie en Digital Marketing. Verder ben ik verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar geef ik de vakken mediapsychologie en media en maatschappij.

In 2017 heb ik mijn examenbevoegdheid (BKE, basiskwalificatie examinering) bij Cito behaald.

In 2019 ben ik afgestudeerd als Master of Education in Coaching en Support met het praktijkgericht onderzoek Optimaal Beoordelen (cijfer: 9), een toetsdeskundig thema wat ik heb verbonden aan begeleiding bij veranderprocessen. Dit onderzoek is doorontwikkeld tot de gelijknamige professionele beoordelaarstraining Optimaal Beoordelen.

Momenteel studeer ik kwaliteits- en procesmanagement aan de Open Universiteit in Heerlen.